Skolehunden – en uundværlig bedste ven og kollega

07-05-2019 09:33, af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Når skolehunden er på job i klassen, er der mere ro og koncentration blandt eleverne – indlæringseffekten er højere og elevernes evne til at vise følelser får også et løft

Copyright Ridehesten.com
Alene Miras tilstedeværelse højner børnenes koncentration, motivation og tro på sig selv i forhold til skolearbejdet. Mira er en australian shepherd

At være skolehund kræver sin hund. Dens primære formål er at gøre en vigtig forskel for børn og unge mennesker i specialklasserne og i skolernes normalområde i folkeskolen. En del af børnene har ADHD, autisme og andre sociale og følelsesmæssige udfordringer, der betyder, at de blandt andet kan have svært ved at styre deres følelsesudbrud, være i sociale situationer og koncentrere sig om fagligt skolearbejde.

Hele følelsesregistret kan hurtigt komme i spil imellem børnene, og nye situationer kan helt uventet opstå i klasseværelset. Og her står hunden ofte midt i det hele og skal have en psyke og et overblik til at kunne rumme de pludselige forandringer – selvfølgelig med overværelse og hjælp fra læreren, der også er den daglige ejer af hunden.

Copyright Ridehesten.com
Hundens glæde og positive attitude fremmer børnenes læring. Her en labrador retriever.

At være hund i skoleregi
For at være i stand til at varetage jobbet som skolehundeekvipage skal hund og ejer klædes godt på via viden og uddannelse. For det er vigtigt at slå fast, at en skolehund ikke blot er ”en sød hund, der tager med sin ejer på arbejde”.

Der ligger et stort ansvar i, både over for hunden og børnene, at sikre sig, at hunden kan magte opgaven. Og at den er så velfungerende, at den ikke lider overlast i situationer, der spidser til. Den skal gå hjem fra job med høj og glad hale efter en helt almindelig skoledag med larm, stole, der vælter og børn, der råber med og efter hinanden.

Irene Jarnved, der er medstifter og medejer af det nu lukkede Skolehunden.dk, der uddanner skolehundeekvipager, fortæller:

– Vi vurderer, om hundene, der søger ind på uddannelsen, er det, vi kalder for ”langtidsholdbare”. Med det mener jeg, at hunden skal være støbt af et særligt materiale for at være skolehund på den lange bane. Den skal være i stand til at ryste oplevelser af sig uden at bruge ret meget energi på det. Og ikke blive utryg, når uventede situationer opstår. Samtidig skal hunden være i besiddelse af en evne til meget præcist at afstemme sig til situationer og aflæse børnene helt nøjagtigt. Den har en klar fornemmelse af, hvilke elever der har brug for dens støtte og nærvær – og hvem der ikke har.

Copyright Ridehesten.com
Børnene nyder at lave faglige bog-, ord- og talopgaver, når hunden giver en hjælpende hånd. Her sammen med Santo, som er en blandingshund.

Hunden skal passes på
– Den hund, der bliver utryg eller forvirret, når den er på job, vil på et tidspunkt lide mental overlast og dermed have en meget lavere tolerancetærskel i forhold til børnenes ageren, fordi den når til et punkt, hvor den ikke magter mere uro.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke, at hunden skal udsættes for alt, hvad en skoledag måtte byde på i en specialklasse eller almenklasse. Læreren skal selvfølgelig varetage sin hunds velbefindende og trække den ud af det uønskede scenarie, der eventuelt måtte opstå – og helst inden det opstår. Så for at sikre både hund, børn og lærer på den lange bane er det nødvendigt at give læreren en uddannelse, der danner grundlag for viden om at læse sin hunds signaler/kropssprog, stressniveau og sindsstemning.

Copyright Ridehesten.com
Irene Jarnved, mangeårig hundetræner og adfærdsbehandler, med sine hunde Fait, Dicte, Garbo og Edna, som er hhv. af racerne FT cocker og springer spaniel og FT labrador retriever.

Lærer og hundeejer
Copyright Ridehesten.comSammen med Irene Jarnved ejer Rikke Kilschow Espersen, der er speciallærer og har arbejdet med skolehund siden 2013, firmaet, der uddanner de danske skolehundeekvipager. Ejeren af hunden har en pædagogisk/psykologisk grunduddannelse og har meget gerne erfaring med at arbejde med børn med særlige behov.
Rikke Kilschow Espersen, der også er medstifter og medejer af Skolehunden.dk, fortæller:
– For at det giver en berettigelse at tage en hund ind i det pædagogiske miljø, er det vigtigt, at den bringes i spil med en bevidst professionel, pædagogisk strategi. Og her er det vigtigt, at læreren/pædagogen er i stand til at fange den positive læring, der sker i relationen mellem barn og hund, for således at kunne bruge denne læring i andre situationer og relationer med andre børn.
Igennem denne læring bliver eleven hjulpet til at mærke og blive bevidst om sine egne følelser og reaktioner og ad den vej også få lettere ved at genkende og aflæse andre børns følelser og reaktioner. De bliver således i stand til at reagere mere hensigtsmæssigt i de sociale kontekster.
Rikke fortsætter:
– Hunden bliver således bevidst anvendt til at skabe et ”fælles tredje”. Det betyder, at børnene lærer hinanden at kende via hunden (der er den fælles tredje). Børnene lærer at kunne snakke sammen om og lide hinanden på grund af deres fælles interesse – hunden. Den bliver mellemmand for følelser og dialog, der for mange børn kan være svære at skabe direkte fra barn til barn.

 

Bevidst anvendelse af hunden
Helt overordnet set har skolehunden to funktioner, når den er på arbejde:

1. Den spontane situation
Her er læringen, der sker hos børnene, ret spontan. Forstået på den måde, at når der opstår en spontan og god situation, fanger læreren øjeblikket og den positive følelse, italesætter det for barnet og får ad den vej adgang til læringen i andre situationer, hvor barnet kan have brug for støtte til at håndtere det. Det kan for eksempel være, at barnet udtrykker empatiske følelser for hunden. Disse følelser kan være svære for nogle børn at mærke og give udtryk for i forhold til mennesker. Oplevelserne sammen med hunden og den italesættelse, der har fundet sted, kan nu bruges, og barnet støttes i at mærke og give udtryk for de samme følelser i samværet med et andet barn eller voksen.

2. Den planlagte situation
Hunden er en terapihund, hvor lærere/pædagoger har et fastsat mål med hundens tilstedeværelse. For eksempel kan det være en samtalesituation med et barn, der har haft det svært, været i konflikt eller er ked af det. Disse samtaler kan for mange børn være vanskelige at være i, de har måske tidligere negative oplevelser med lignende samtaler, hvor de har oplevet at få skylden, ikke blive forstået eller har fået skældud. Barnet kan have oplevet det som en irettesættende enetale fra læreren og ende op som tavs og trist.

Hundens blotte tilstedeværelse i sådan en samtale vil give anledning til at starte det svære emne et andet sted. Fokus kan flyttes ud i hunden, som bliver ”et fælles tredje”, og samtalen kan åbnes ufarligt, og stemningen bliver mere uformel: ”… Jeg kan se, at Fido er rigtig glad for, at han må være med til vores snak i dag. Han er jo en rigtig sofahund, må han måske ligge oppe ved dig? … Han er også rigtig god til at trøste, hvis du får brug for det…” osv. Som ved et trylleslag bliver samtalen ofte lettere og mere positiv for barnet, når hunden er med og måske også har en fysisk kontakt ved at ligge hen over barnet i sofaen.

 

Copyright Ridehesten.com
Golden retrieveren Thomas er Danmarks første professionelle skolehund. Han har været en stor glæde og tryghed for mange børn, der har brug for tryghed og glæde i løbet af skoledagen.

En historie fra hverdagen
Rikke Kilschow Espersen og Ann Vad Steffensen, som begge har uddannede skolehunde, oplever dagligt positive oplevelser, hvor hunden gør en forskel for et eller flere børn. Historierne står i kø!

Rikke fortæller en af de mange:
– Vi skulle overtage en dreng fra en anden skole. Han havde været skolevægrende på den tidligere skole, hvilket vil sige, at han ikke havde været i skole i mere end et år. For at hjælpe drengen til at komme i skole, blev en støttepædagog tilknyttet. Meningen var, at han skulle hentes og bringes hver dag for at hjælpe ham til at begynde at gå i skole igen. Han skulle egentlig blot komme ud på skolen og få et klistermærke for ”godt arbejde”, og så måtte han gerne tage hjem igen.

Planen blev, at Rikke skulle sidde klar med Thomas, Rikkes skolehund. Og når drengen mødte ind den første dag, skulle hun og Thomas tage imod ham. Som planlagt, så gjort, og Thomas løb frem imod drengen for at tage imod ham.
– Drengens oplevelse var, at Thomas blev meget glad for at se ham, hver gang han mødte ind for at få sit klistermærke, fortæller Rikke og fortsætter:
– Og i løbet af ganske kort tid begyndte drengen oftere at vælge at gå i skole i stedet for at vælge at blive hjemme.
Da der er gået noget tid, efter drengen er begyndt at komme i skole, går Rikke og Thomas som sædvanligt ham i møde. Og Rikke siger: ”Hvor er det dejligt at se dig igen i dag”. Drengen udbryder helt spontant: ”Jamen, det er jeg jo nødt til, for Thomas står og venter på mig!”

Og herefter mødte drengen til undervisning hver dag – og i stedet for korte dage, blev han hele skoledagen.

Se mere på hjemmesiden www.skolehunden.dk

Copyright Ridehesten.com
Speciallærer og adfærdsterapeut for hunde, Ann Vad Steffensen, der også er uddannet i Skolehunden.dk i 2016 sammen med sin hund Mira, er underviser på skolehundeuddannelsen.

Info

Uddannelsen

Skolehunden.dk er Danmarks eneste uddannelsessted for professionelt uddannede skolehunde.
I år er 4. år med uddannelse af skolehundeekvipager – og 3. år, hvor der afholdes pre-kurser.
Pre-kurserne er et tilbud til de hundeejere, der ønsker vejledning i, hvordan de kan præparere deres unge hund bedst muligt til at være klar til at være skolehund (eller andre ”tjenester”, hvor den er i spil i forhold til at hjælpe børn, voksne eller ældre mennesker, der har behov for besøg/hjælp af en hund).

Uddannelsen varer i 10 mdr. med en uddannelsesdag pr. måned.
Firmaet ejes af Rikke Kilschow Espersen, der er speciallærer og har arbejdet med skolehund siden 2013, og Irene Jarnved, der er mangeårig hundetræner og adfærdsbehandler.
Speciallærer og adfærdsterapeaut for hunde, Ann Vad Steffensen, der også er uddannet i Skolehunden.dk i 2016 sammen med sin hund Mira, er underviser på uddannelsen sammen med Rikke og Irene.
Uddannelsen har opstart i august måned i Jylland og i september på Sjælland.

Egnethedsprøverne ligger her

- 13. maj 2019 - Alle tider er optaget pt. Vi har derfor oprettet endnu en dag - Egnethedsvurdering af ekvipagen, Tølløse

- 14. maj 2019 Egnethedsvurdering af ekvipagen, Tølløse

- 19. juni 2019 Egnethedsvurdering af ekvipagen, Skive

Læs også

Skolehunden, helt præcist

04-12-2023 10:26, af Anne Cecilie Sohl

I dette blogindlæg kan du læse mere om, hvad en skolehund er og helt præcis kan. Som skrevet tidligere er en skolehund ikke 'bare' en hund som går rundt på en skole, det er en hund, som over tid er trænet til at hjælpe børn og unge med mange forskellige opgaver i forbindelse med skoledagen.

BLOG: Vi kombinerer arbejde, træning og ferie

19-10-2023 08:05, af Anne Cecilie Sohl

Sommerferien er slut og i år var skolernes sommerferie særlig lang - nemlig hele 6 uger. Jeg er selv pædagog og derfor tilknyttet SFO’en på skolen og havde derfor 'kun' de normale tre ugers sommerferie. Udover, at være i SFO’en brugte jeg (og mine kollegaer) også tid på, at planlægge det nye skoleår og her kunne James være med.
I ugerne hvor vi havde ferie var vi på små éndags ture, hvor vi også kan fik trænet. Sidst, men ikke mindst, kommer vi også til at kunne bruge vores ferieoplevelser sammen med James i skolen, når vi er tilbage på arbejde efter ferien.

BLOG: En god skolehund er også en god familiehund

16-06-2023 13:32, af Yasmin Bøllehuus

Når James ikke er på arbejde som skolehund, er han familiehund. Han bor sammen med mig, min mand, vores datter (på 2 år) og vores anden hund Riley. Min mand Mads går på jagt og drømmer også om, at James kan komme lidt med en gang imellem og hente en and eller gås, hvis han skyder sådan en

Webredaktør

Har du en nyhed eller en god historie?

Bjarke Kirkegaard Nielsen

Webredaktør og nyhedsvagt

Bjarke Kirkegaard Nielsen
20 24 29 30
bkn@wiegaarden.dk

Skriv til os

Mest læste

Billeder fra Fredericia online

16-02-2024 19:59, af Anne Cecilie Sohl

Så er billederne fra udstillingen i Fredericia kommet på hjemmesiden.

7 vigtige symptomer på sygdom, som du skal holde øje med

14-01-2022 15:00, af Astrid Gerd Holtet

Vi ser lidt nærmere på syv symptomer, som er vigtige for alle hundeejere at kunne genkende   

Hundelufter overværede indbrud

19-02-2024 15:40, af Anne Cecilie Sohl

Da en borger var ude og gå med sin hund lørdag morgen, så han til sin overraskelse at en garagedør stod åben på Digevej i Agger Syd. 

Nye kræfter i spidsen for hundene på Store Hestedag

13-02-2024 16:19, af Anne Cecilie Sohl

Anne Orholt har sagt ja til at overtage ansvaret for hundeområdet på Store Hestedag efter Tina Bjerre, der har valgt at hellige sig sin egen hundevirksomhed. Anne har igennem mange år haft hunde på programmet - ikke kun i fritiden, men også professionelt. 

Fra Magasinet HUNDEN: Hundeklinikken gør dyrlægebesøget hyggeligt

26-05-2023 12:31, af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Alle hunde skal på et eller andet tidspunkt forbi dyrlægen, og det er ikke alle, der synes, det er en fest. På Hundeklinikken i København gør de noget ved dyrlægeangst med deres helt specielle tilgang til hundene

En dag med politihundene

16-02-2024 11:24, af Anne Cecilie Sohl

Michael Bejder fik onsdag sin drøm opfyldt - nemlig en dag med politihunde. Han så først, hvordan Syd- og Sønderjyllands Politis narkohunde arbejder, og dernæst var han med til hundetræning i skoven.

Seniorhunden – 10 ting der sker når hunden bliver gammel

15-10-2017 12:03, af Astrid Gerd Holtet

Når hunden bliver gammel, sker der en masse ændringer, som har betydning for dens sundhed. Vi har kigget nærmere på ti af de ting, der ændrer sig hos seniorhunden. 

Kvik og de andre - hundene i Matador

04-01-2023 09:36, af Anne Egede

Alle kender Matador - danskernes absolutte yndlingsserie. Ligeledes kender vel alle også kvinden bag serien, Lise Nørgaard, som hele sit liv har været en stor hundeven. Det er derfor heller ikke tilfældigt at Matador også har hunde på rollelisten - endda i fremtrædende roller

10 tegn på kræft hos hunde

26-06-2021 10:10, af Astrid Gerd Holtet

Ti vigtige tegn på kræft hos hunde, som du ikke må overse

Symptomer – unormal urinering

18-03-2022 15:21, af Astrid Holtet

Tisser hunden mere end den plejer, mindre end den plejer, oftere end den plejer - eller er den begyndt at tisse indenfor? Det kan være tegn på, at den er noget galt. Ændret urineringsmønster, er et almindeligt symptom på en lang række forskellige sygdomme hos hunde