Politiske partier om hundepolitik

28-10-2022 11:29, af Bjarke Kirkegaard Nielsen

De fleste har forhåbentlig opdaget, at der er valgkamp netop nu. Vi har stillet de politiske partier lidt spørgsmål om hunde. Cirka halvdelen af partierne er vendt tilbage med svar. Dem får du her

Copyright Ridehesten.com
Foto: Adobestock

 

Hunde fylder faktisk ret meget i den valgkamp, der tordner rundt i medier og lygtepæle netop nu. Her på hunden.dk vil vi da heller ikke holde os tilbage. Derfor sendte vi for et par uger siden en række hundeaktuelle spørgsmål til samtlige opstillede partier.

På trods af den store interesse for at vise sig sammen med hunde, var det kun cirka halvdelen af de opstillede partier, der vendte tilbage på vores forespørgsel.

Da vi fik svar fra SF, Alternativet, Socialdemokratiet, Konservative, DF og Nye Borgerlige, mener vi at være dækket rimelig bredt ind, og derfor trykker vi denne historie, og så må vi gætte på, hvad Enhedslisten, Radikale, Moderaterne, Venstre, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Danmarksdemokraterne ville have svaret på spørgsmålene.

 

Spørgsmålene vi sendte til partierne, var følgende:

 1. Skal der indføres et kørekort/kursus/ en uddannelse, som man skal gennemføre, inden man må købe hund?
 2. I Danmark er 13 hunderacer forbudt. Bør dette forbud fortsætte uændret, skal færre hunde forbydes, skal flere hunde forbydes eller skal forbuddet afskaffes?
 3. Gør Danmark nok for at mindske ulovlig import af hunde?
 4. Bør man hæve mindstestraffen for overtrædelse af dyreværnsloven?
 5. Skal politiets dyreværnsenhed have flere ressourcer?
 6. Hvad er jeres partis vigtigste mærkesag, når det handler om hunde?
 7. Hvis jeres parti var en hund, hvilken race ville det så være?

 

Her får du hvert partis svar på spørgsmålene.

 

Alternativet

Copyright Ridehesten.com
Alternativet ser sig selv som en border collie Foto: Adobestock
 1. Ja, det vil være en god måde at få mere fokus på dyrenes trivsel når de er kommet til det nye hjem. Hvis nogen endda bliver klogere på hvad de kan og ikke kan tilbyde hunden, så de vælger anderledes, så vil det også kunne afhjælpe presset på internater.
 2. Det vil vi tage op i det nye folketingsår. Som det ser ud nu, er loven ikke hensigtsmæssigt lavet, og der er for mange hunde der kommer i klemme.
 3. Nej. Vi må sætte hårdere ind for at forhindre hunde-trafficking. Der mangler eksempelvis resurser til at håndhæve sociale mediers forbud mod handel med hunde (og andre dyr).
 4. Nej. Fokus bør i stedet ligge på at få dyremishandlere straffet til at starte med. Der er alt for mange mishandlere der går fri, fordi dyr ikke eksisterer i juridisk forstand, og der ikke kan lægges sag an på deres vegne.
 5. Ja. Og de dyreværnsafdelinger der er i de almindelige politikredse skal efteruddannes til at kunne genkende vanrøgt og mistrivsel.
 6. Politiet skal sætte mere ind over for ulovlig avl og ulovlig import.
 7. En border collie. Klog og samtidig fuld af energi og klar til leg.

 

 

Socialdemokratiet

Copyright Ridehesten.com
Socialdemokratiet ser sig selv som en "vagthund" Foto: Adobestock
 1. Dyrevelfærd har stor prioritering hos Socialdemokratiet. Rettighederne skal sikres med lov for, at blandt andet hunde har et godt liv, uanset hvem der er ejer af denne.
 2. Løbende justeres lovgivningen på dette område. Om der i fremtiden skal forbydes flere eller færre racer, kræver en stor og gennemarbejdet analyse fra eksperter, inden det ved lov skal besluttet.
 3. Der er nationale og internationale lovgivninger på dette område. Blandt andet er der lovgivninger på EU-niveau og lovgivninger specifikt for Danmark. Socialdemokratiet vil fortsat kæmpe for rettigheder for dyr og arbejde på at sikre overholdelse af de lovgivninger, som træffes i Folketinget.
 4. Dyr skal have de bedste vilkår for et godt liv. Det arbejder vi i Socialdemokratiet meget på, at dette sikres og overholdes.
 5. Det er vigtigt at der er ressourcer for at løfte de opgaver, der er på området. Socialdemokratiet arbejder for, at der tilføres de nødvendige ressourcer på alle områder.
 6. At alle hunde skal have et godt og værdigt liv.
 7. En "vagthund" - altid på vagt overfor nye områder, der kan gøre hverdagen endnu bedre for Danskerne og alle dyr.

 

 

Dansk Folkeparti

Copyright Ridehesten.com
Dansk Folkeparti ser sig selv som en schæferhund Foto: Adobestock
 1. Som udgangspunkt mener vi ikke, at tiden er moden til det, selvom ideen er sympatisk. For alt for mange køber en hund uden at have forstand på, hvad det egentlig er, de køber, og hvilket ansvar de påtager sig. Men vi er positive overfor, at det bliver undersøgt, om der i andre lande er erfaringer, og ad den vej vurdere om de er så gode, at vi kan indføre dem eller dele af dem.
 2. Vi mener, at listen bør gennemgåes, for at se om den er tidssvarende og demed om der er hunde, der enten kan tages af listen, eller bør komme på. Samtidig er vi bevidste om, at listen i sig selv ikke nødvendigvis undgår, at der er aggressive hunde, som har adfærdsmæssige udfordringer, da det godt kan være et samspil med ejeren. 
 3. Absolut ikke. Det er noget, vi skal have meget større fokus på netop for at sikre, at der ikke kommer hunde ind i landet fra forskellige lyssky hundefabrikker.
 4. Helt sikkert. Og det bør indføres, at man i yderste tilfælde skal kunne blive dømt til aldrig mere af have hunde, eller andre dyr, i så fald man vanrøgter dem.
 5. Vi ser gerne, at dyrevelfærdsenhederne udbygges dels med ressourcer og dels med flere enheder. For de er vigtige ift. dyrenes velfærd.
 6. At hver familie/ejer skal passe samme, så hundens behov bliver tilgodeset. Og så selvfølgelig, at alle hunde skal leve et ordentligt hundeliv.
 7. Schæferhund. En hund der både kan være den sødeste familiehund. Men også er i stand til at skrue bissen på for at forsvare hjemmets værdier. 

 

 

Nye Borgerlige

Copyright Ridehesten.com
Nye Borgerlige ser sig selv som en Dobermann Foto: Adobestock
 1. Det har vi ikke nogen planer om at indføre. Der er allerede rigeligt bureaukrati og formynderi i Danmark.
 2. Nye Borgerlige vil ændre hundeloven. Forbuddet mod de 13 racer samt krydsninger bør bibeholdes – men kun to generationer tilbage for krydsningers vedkommende eller minimum 25 % DNA fra en forbudt race. En andel på mere end 25 % vil være relativt let at spore, og derudover vil en hund med mindre end 25 % DNA fra en forbudt race i overvejede grad være en anden race. Omvendt bevisbyrde bør ændres til normal bevisbyrde, og fremover bør politiet bevise, at hunden er ulovlig – for eksempel ved en billig DNA-test – der påviser en andel DNA på mindst 25 % af en forbudt race.
 3. Nej, vi bør sætte ind med større tilsyn og høje straffe. Der er virkelig set nogle forfærdelige eksempler på både snyd og decideret dyremishandling i forbindelse med ulovlig import af hunde.
 4. Ja, både tilsyn og straf bør skærpes i forhold til dyreværnsloven. Og så hjælper det i øvrigt ikke at Staten selv bedriver noget der minder om dyremishandling i de såkaldte naturnationalparker. 
 5. Ja, vi er nødt til at sikre at politiets dyreværnsenhed har de fornødne ressourcer, så vi ikke ser gentagelser af de dyremishandlingssager, som har været fremme i medierne.
 6. Fremover bør administrativ fjernelse af en hund kun ske, såfremt at der i hvert tilfælde er en begrundelse for det – eksempelvis begrundet mistanke om, at hunden vil forårsage skade på andre hunde eller mennesker. Sagen bør fremover afgøres inden for en rimelig tidsramme for sagsbehandlingen, for vi må aldrig acceptere, at en hund og ejer er adskilt på ubestemt tid. Kort sagt skal hunde og deres ejere have retssikkerhed.
 7. En dobermann, den er hengiven, og beskyttende, og loyal overfor dem, der har valgt den.

 

 

Socialistisk Folkeparti

Copyright Ridehesten.com
SF ser sig selv som en cairn terrier Foto: Adobestock
 1. I SF er vi positive over for en form for ’kørekørt’ når man erhverver en hund. Det er et kæmpe ansvar at skulle tage vare på en hund, og det er vigtigt, at folk ved, hvad de går ind til. Under Corona-pandemien var der mange, der anskaffede sig kæledyr, som det så senere viste sig, at de ikke kunne tage vare på. Det betyder, at internaterne nu er fuldstændig overfyldte, og det er jo ikke meningen. Det skal selvfølgelig diskuteres, hvordan en ordning med ’kørekort’ konkret skal indrettes, men det er vigtigt, at man som hundeejer ved, hvad man laver.
 2. Grundlæggende er vi i SF meget skeptiske over for det raceforbud, som er i hundeloven, og vi mener, det bør afskaffes. Det er tvivlsomt, om det har virket efter hensigten, og vi er ikke bekendt med, at det har ført til færre hundebid, efter det trådte i kraft. Måske skulle vi i stedet se i øjnene, at det er forkert at gå efter hundene, når det i virkeligheden handler om ejernes evne til at have hund på en måde, der er ansvarlig over for andre hunde og mennesker, der kommer i nærheden af hundene. Hvis vi skal farlig hundeadfærd til livs, skal vi stille krav til hundeejerne og give politiet muligheder for at gribe ind, før skaden sker.
 3. Nej. Danmark gør ikke nok. Der er ’hvalpe-fabrikker’, der opdrætter under kummerlige forhold. SF mener, at registrering skal være lovpligtig for alle sælgere af hunde. Derudover arbejder SF for:   At indføre bødestraf for at købe hunde fra sælgere, der ikke er registrerede. Skærpe kontrollen ved grænserne i forhold til at sikre, at alle hunde, der indføres i Danmark, har de påkrævede papirer (EU-selskabsdyrspas eller veterinærcertifikat). Styrke politiets og Fødevarestyrelsens indsatser ift. ulovlig import af hunde. Øge oplysningsindsatsen i forhold til potentielle husdyrkøbere. ?Få skærpet EU-reglerne ift. dyrevelfærd ved opdræt af hunde, herunder ikke mindst kravene til medlemsstaternes kontrolindsats. 
 4. Ja.
 5. Ja, jfr. 3 og 4.
 6. En effektiv indsats for at minimere og eliminere antallet af hunde, der ikke lever et godt liv og få styr på ulovlig import af hunde og hvalpe.
 7. Vi kunne være en cairn terrier, som er allergivenlig og en rigtig god legekammerat for børn. Sådan en havde vores dyrevelfærdsordfører, Carl Valentin, da han voksede op.

 

Konservative

Copyright Ridehesten.com
Konservative ser sig selv som en labrador Foto: Adobestock
 1. Vi mener ikke, at alle, der gerne vil være hundeejere, skal gennemføre et obligatorisk kursus – men alle hundeejere skal overholde dyreværnsloven. Det er vigtigt at understrege, hvor alvorligt det er, når dyr lider overlast pga. uansvarlige ejere. Der medfølger et stort ansvar, når man vælger at blive hundeejer.
 2. Særligt farlige hunde, der har en historie for aggressivitet og angreb på mennesker, skal naturligvis begrænses, så de ikke påfører skade på personer eller andre hunde.
 3. Vi skal selvfølgelig sørge for, at de hunde, der importeres til Danmark, er både lovlige og lever op til vores sundhedskrav.
 4. Dyr skal bedst muligt sikres mod mishandling og unødig smerte. Vi er åbne for at tage en diskussion om strafferammen.
 5. Politiet skal generelt have tilstrækkelige ressourcer til at sikre borgernes tryghed og bekæmpe kriminalitet. Det samme gælder for dyrene.
 6. Lov og orden er en af vores kerneværdier. Det er afgørende for Det Konservative Folkeparti, at vi slår hårdt ned, når lovgivningen ikke overholdes og dyr lider overlast.
 7. En labrador retriever. En arbejdsom race, som er selskabelig og generelt godmodig.

 

Læs også

Alle store dyreinteresseorganisationer vil sammen løfte sundheden og velfærden for danske hunde

15-04-2024 12:21, af Anne Cecilie Sohl

For at sikre, at vi i Danmark avler de sundeste hunde med det bedst mulige udgangspunkt for et godt liv, er de største dyreinteresseorganisationer nu gået sammen i et historisk samarbejde.

Nye hunderegler på Christiansborg

10-01-2022 08:49, af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Må politikerne tage deres hunde med på arbejde? Ja det må de gerne, men hundene må ikke længere løbe uden snor på gangene

Nogenlunde tilfredshed med ny Dyrevelfærdslov

07-02-2020 15:00, af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Fødevareministeren afviser over for hunden.dk, at der kan være problemer i at forenkle dyreværnsloven. Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet er spændte på at se den nye lov i aktion

 

Nyhedsvagt

Har du en nyhed eller en god historie?

Anne Cecilie Sohl

Nyhedsvagt

Anne Cecilie Sohl

acs@wiegaarden.dk

Skriv til os

Mest læste

7 vigtige symptomer på sygdom, som du skal holde øje med

14-01-2022 15:00, af Astrid Gerd Holtet

Vi ser lidt nærmere på syv symptomer, som er vigtige for alle hundeejere at kunne genkende   

10 tegn på kræft hos hunde

26-06-2021 10:10, af Astrid Gerd Holtet

Ti vigtige tegn på kræft hos hunde, som du ikke må overse

Seniorhunden – 10 ting der sker når hunden bliver gammel

15-10-2017 12:03, af Astrid Gerd Holtet

Når hunden bliver gammel, sker der en masse ændringer, som har betydning for dens sundhed. Vi har kigget nærmere på ti af de ting, der ændrer sig hos seniorhunden. 

Dyrlæge advarer om ubehagelig pollenbombe

28-05-2024 08:50, af Anne Cecilie Sohl

I år kan pollensæsonen føles ekstra lang og intens, da sæsonen for græspollen er startet tidligere end normalt og derved kulminerer med perioden for birkepollen. Det har resulteret i en giftig pollenblanding, hvilket kan mærkes for allergiske danskere – og ikke mindst hunde. Derfor er det vigtigt, at man som hundeejer kender til de væsentligste symptomer på pollenallergi, lyder opfordringen fra chefdyrlæge hos AniCura.

Dyreværnet tager gratis imod dit dyr

16-06-2020 08:46, af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Halter økonomien eller er dyreholdet vokset dig over hovedet, så kan du i denne og næste uge gratis indlevere dit dyr hos Dyreværnet

Hundemekka på Dyrskuepladsen

08-05-2024 11:51, af Anne Cecilie Sohl

Hvis du ikke allerede har lagt planer for Kristi Himmelfartsdagene, så læg vejen forbi Roskilde Dyrskueplads. Fredag til søndag vil pladsen nemlig bugne af søde, dygtige hunde og deres ejere i anledning af Dansk Kennel Klub’s tredobbelte hundeudstilling. I løbet af de tre dage vil over 8.500 hunde blive bedømt og Dyrskuepladsen vil derfor være et sandt mekka for alle hundeelskere med rig mulighed for at få en stor overdosis af pelset kærlighed.

8 tegn på øjenproblemer

20-07-2022 10:37, af Astrid Gerd Holtet

Øjnene hos hunde er følsomme, og det kan være svært at se forskel på ufarlige og alvorlige øjenproblemer. Her får du 8 tegn på øjenproblemer, som du bør tage alvorligt

Fem gode råd til sårpleje hos hunde

05-02-2021 15:11, af Astrid Gerd Holtet

Hvad kan du gøre hvis din hund får et sår – og hvornår bør du ringe til dyrlægen?

Symptom - træthed

20-01-2022 15:28, af Astrid Gerd Holtet

Træthed eller nedstemthed er et almindeligt symptom på mange forskellige sygdomme hos hunde, men det kan være svært for ejeren at opdage

Endelig er de her! Billeder fra udstillingen i Roskilde

21-05-2024 08:37, af Anne Cecilie Sohl

Du kan nu finde alle billeder fra udstillingen i Roskilde online.